Structura organizatorica


Structura organizatorică a A.R.P.I.A., la nivel naţional şi teritorial, cuprinde: structura centrală şi 17 filiale (din care 16 filiale în ţară şi o filială la Torino, Italia).

ARPIA FOCSANI este una din cele 17 filiale si, in cadrul careia, la 01 ianuarie 2014, se aflau în evidenţă peste 40 de membri, precum şi un număr mare de susţinători şi simpatizanţi.

Bordul managerial se compune din: preşedinte, prim vicepreşedinte, doi vicepreşedinţi, secretariatul general, contabil, trezorier si membri. Pentru activităţile de conducere şi control sunt constituite Consiliul de Conducere şi respectiv, Comisia de Cenzori.


CONSILIUL DIRECTOR ARPIA - FILIALA FOCSANI 2014
PRESEDINTE -Cpt Cdor.(r) av. BASTUREA IULIAN
VICEPRESEDINTE - Cdor.Dr. av. TANASE JANEL
SECRETAR - Cpt Cdor.(r) av. STAN DUMITRU
TREZORIER - Mm.Pr.(r) av. STEFAN ALEXANDRU
CENZOR - Cdor.(r) av. RADUTA DUMITRU